Δίπλα στον Αγρότη με στόχο την προστασία των Εδαφών!

Ποιοτικός έλεγχος του εδάφους και νερού άρδευσης

Έδαφος - Νερό

Ποιοτικός έλεγχος – θρεπτική κατάσταση των φυτών (φυλλοδιαγνωστική)

Φυτά

Ποιοτικός έλεγχος βαρέωn μετάλλων σε έδαφος, νερό άρδευσης και φυτά

Μέταλλα

Ποιοτικός έλεγχος σε διαλύματα υδρολίπανσης και υδροπονίας

Υδροπονία

Στόχοι του εδαφολογικού εργαστηρίου

Η σωστή θρέψη των φυτών
Η μείωση κόστους παραγωγής και η μεγιστοποίησή της
Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων
Η διατήρηση της ποιότητας των φυσικών πόρων
Η μείωση της νιτρορύπανσης
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Λάβετε συμβουλές και καθοδήγηση για τις καλλιέργειές σας από ειδικούς. Προστατεύστε τα εδάφη σας και τη ζωή σας!
Ενημερωθείτε τώρα

Η εξειδίκευσή μας

Το εδαφολογικό εργαστήριο «ΕΔΑΦΟΑΝΑΛΥΣΗ» αξι­οποιώντας το σύγχρονο εξοπλισμό του και έχοντας την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Εδαφο­λογίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναλύσεων SSSA, APHA, EPA και ISO.

Αναλύσεις εδάφους

Αναλύσεις φυτικών ιστών

Αναλύσεις νερού

Εξοπλισμός

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες δραστηριότητες