Πριν την αποστολή

Πριν την αποστολή, έρθετε σε επαφή με το εργαστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): info@edafoanalysi.gr  ή απευθυνθείτε σε ένα από τα εγκεκριμένα σημεία αποστολής και λήψης  δειγμάτων για ενημέρωση.

Οι τιμές είναι σε EUR και περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής και φόρους

Μέθοδοι πληρωμής

Προετοιμασία και λήψη δειγμάτων

Τα δείγματα θα πρέπει να αποστέλλονται σε χωριστά σακουλάκια πολυαιθυλενίου. Προσοχή να μην περιλαμβάνονται πολλά δείγματα στην ίδια πλαστική σακούλα αποστολής του δείγματος προς αποφυγή  επιμολύνσεων και αλλοιώσεων της σύστασης των δειγμάτων.

Συνιστώμενες ποσότητες δειγμάτων

Διαβάστε τις οδηγίες προετοιμασίας και αποστολής των δειγμάτων, πριν την αποστολή τους ή την παραλαβή τους από τα εγκεκριμένα σημεία αποστολής δειγμάτων

Αποστολή συνοδευτικής φόρμας εδαφικού δείγματος

μέσω διαδικτύου – Online – συμπεριλάβετε και ένα τυπωμένο αντίγραφο της φόρμας αποστολής
ή σε εκτυπωμένη μορφή PDF

Να συμπεριλαμβάνεται ένα αντίγραφο στο κουτί αποστολής του δείγματος.

Συσκευασία δειγμάτων και αποστολή

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μικρά κουτιά μεγέθους μέχρι 30Μ Χ 20Π Χ 10Υ cm αντί φακέλων προκειμένου τα δείγματα να είναι επαρκώς προστατευμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Στην περίπτωση χρήσης φακέλων χρησιμοποιήστε μόνο φακέλους που εσωτερικά διαθέτουν ειδική προστασία με φυσαλίδες αέρα.

Για δείγματα νερού άρδευσης, χρησιμοποιήστε φιάλες νερού του μισού λίτρου (0,5 lt) βιδώστε το πώμα καλά και ασφαλίστε το περιμετρικά με μονωτική ταινία. Τοποθετήστε τη φιάλη σε πλαστική σακούλα πολυαιθυλενίου.

Όλα τα υλικά αποστολής και συσκευασίας διατίθενται δωρεάν από τα εγκεκριμένα σημεία αποστολής και λήψης  δειγμάτων

Για την δωρεάν αποστολή δειγμάτων απευθυνθείτε μόνο σε ένα από τα εγκεκριμένα σημεία αποστολής και λήψης  δειγμάτων

Στη περίπτωση αποστολής δείγματος με δικά σας έξοδα, μπορείτε να το αποστείλετε είτε σε ένα από τα εγκεκριμένα σημεία αποστολής και λήψης  δειγμάτων, είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (π.χ ACS Courier, Γενική Ταχυδρομική, Speedex κλπ.) ή συστημένης αποστολής μικροδέματος μέσω των ΕΛΤΑ στην ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Δ.Ε. – ΕΔΑΦΟΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Κ’ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 27 200

ΤΗΛ.: 2622028816

Σημείωση: Κρατήστε τον αριθμό αποστολής και στείλτε τον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@edafoanalysi.gr

Δήλωση – Γνωστοποίηση

Δείγματα με εμπορική αξία δεν γίνονται δεκτά – Το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει την ανάλυση σε δείγματα που αφορούν την αρχαιολογία ή που καθοιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με αρχαιολογικές θέσεις ή ευρήματα τα οποία συνήθως πωλούνται στις αγορές αρχαιοτήτων ή άλλα πολύτιμα ή ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα, εκτός και αν έχουν υποβληθεί για ανάλυση και πληρώνονται από αναγνωρισμένο κυβερνητικό οργανισμό, μεγάλες μουσείο, ή άλλο επίσημο φορέα του δημοσίου που διερευνά το δείγμα, ως μέρος διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας.